Architectural Doubts - Walther Konig Verlag

Editorial Design, Graphic Design, Typography
2016

Katalogdesign: Boka består av to prosjektrom i boka: Ett for Henriksen og et for Holmqvist. Katalogen og konseptet bak den ble stilt ut på Kunstnernes hus i Oslo. Arbeidet bestod foruten av leveranse på grafisk design også av konseptutvikling og idé for å få frem stemmene bak arbeidene.

Back to Top