Om Blæst


Blæst design 

  ble etablert i 2005 av fire erfarne grafiske designere med lang fartstid i en givende bransje. Vi er i dag 6 designere med et stort engasjement for faget vårt.


Blæsts kjerneområder

   er bokdesign, redaksjonell design og visuell profilering. Vi utvikler også designløsninger innen andre disipliner.


Blæst

 samarbeider med oppdrags-giveren med sikte på å skape særegne og funksjonelle løsninger av høy kvalitet.


God design begeistrer!

 Med utgangs-punkt i oppgavens egenart,
bidrar Blæst til økt synlighet og verdiskapning for oppdragsgiverne våre.